Hällristning L1968:7662 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,55x3,90 m (NV-SÖ), bestående av 21 skepp, 5 människofigurer, 1 djurfigur, 8 fåglar, 1 vagnsliknande figur, 3 redskapsliknande figurer, 13 "spår", 9 linjer och fragment samt 40 skålgropar. Skeppen är 12-153 cm l. 11 av enkellinjetyp, varav 8 med bemanningsstreck, 3 med helt uthugget skrov med bemanningsstreck och 7 av dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck, alla med bemanningsstreck. Människofigurerna är 21-47 cm l, varav den största är mycket vittrad. De övriga 4 är konturristade med bälte, varav en med yxa i handen. Djurfiguren är 21 cm l, med helhuggen kropp och fyra ben. Fågelfigurerna är 11-21- cm l, varav 6 samlade i en flock. Den vagnsliknande figuren är 22x14 cm st, bestående av en tistelstång, grop och rektangulär plattform. De redskapsliknande figurerna är 24-60 cm l. De små "spåren" består av 13 ovala huggningar, 5x2-2,5 cm st, liggandes i en 3,66 m lång rad. Linjerna och fragmenten är 24-60 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,3-0,7 cm dj, varav 19 samlade i en klunga. 1 skålgrop är stjärnformad med 7 utskott, 1-2 cm l. 1 skålgrop har ett utskott, 3 cm l. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 5,2 x 4,5 m (NV-SÖ), bestående av 15 skepp, 4 mansfigurer med fyrkantiga kroppar, 8 tvåbenta och långhalsade fåglar,13 fotsulor och ca 40 älvkvarnar. Det största skeppet är 150 cm l (NÖ-SV). Av fåglarna är sex samlade i en grupp som jagas av en av männen. Fotspåren är 4-4.5 cm l och bildar ett 3.8 m l stråk (VNV-ÖNÖ) i ristningens SV kant. Några ristningar finns ej SV om dessa fotspår. Stråket med fotspår iakttogs tack vare elljusbelysningen nattetid natten mellan den 14 och 15 juni 1969"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SÖ-sluttande slät och ovittrad granithäll med exfoliationsskador. I vattenrinning. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.699936
Longitud: 11.335943
Lämnings-ID: L1968:7662
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7662