Hällristning L1968:7661 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,6x1,75 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 12 människofigurer, 6 djurfigurer, 5 linjer och fragment, samt 1 skålgrop. Skeppen är 11-99 cm l, varav de 3 största ligger ovanför varandra. 2 är av enkellinjetyp med bemanningsstreck (de kortaste skeppen). 2 är av dubbellinjetyp, där det ena har spantstreck och 7 besättningsmän, varav 1 stående stående med svärd och yxa och 6 knäsittande. Av de knäsittande bär 1 lur och 5 har paddlar. Det andra dubbellinjiga skeppet har bemanningsstreck, helt uthugget skrov och 3 knäsättande bemanningsmän. Människofigurerna är 9-39 cm, varav 10 sitter i skepp. 1 med fallos och svärd, 1 med bara en torso. Djurfigurerna är 17-32 cm l, varav 1 tjur med fallos och grop under svansen. Linjerna och fragmenten är 5-14 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 3,7x1,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 mansfigur, 9 huksittande figurer, 1 behornad oxe, 6 andra djurfigurer samt 2 älvkvarnar. Av skeppen är det längsta 84 cm l. På detta står en man med upplyftad yxa samt 6 huksittande figurer, av vilka en sannolikt föreställer en lurblåsare. I ett skepp som är 40 cm l är 3 huksittande figurer. Oxen är belägen längst till vänster."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NÖ-sluttande slät häll med sprickor i vattenrinning. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.699408
Longitud: 11.33684
Lämnings-ID: L1968:7661
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7661