Hällristning L1968:7658 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.70 x 0.2 m (SV-NÖ), bestående av 1 skepp, 1 streck och 14 skålgropar.Skeppet, 12 cm l, är dubbellinjigt och finns nederst på ristningsytan.Strecket är 10 cm l.Av skålgroparna, 1.5-4.5 cm diam och 0.1-0.3 cm dj, är nio samladei klunga på ristningsytans mellersta del. Ristningen belägen i enslätt vattenränna på den 10 grader sluttande hällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll, sluttande mot SV. Stort hällparti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NV om skogskant. 25 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688606
Longitud: 11.322927
Lämnings-ID: L1968:7658
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 136:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7658