Hällristning L1968:7657 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,4 m (N-S), bestående av:1 människofigur, 3 fyrfotadjur, och 2 älvkvarnar. Människofiguren är 30 cm h, fallisk och försedd med korta armstumpar. Av djuren, 22-32 cm l, bär två av dem benlösa ryttare. Ena riddjuret (det mellersta) är falliskt. Det nedre djuret, som saknar ryttare (hund?) är också det falliskt. Älvkvarnarna är 4 respektive 6 cm i diam och 0.2-0.6 cm dj. Huggningen är grund på slät bergyta. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8,5 m SV om Raä nr 65:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685247
Longitud: 11.330274
Lämnings-ID: L1968:7657
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 65:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7657