Hällristning L1968:7613 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.3x1.6 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 3 människofigurer, 3 djurfigurer, 2 fotsulor(e.v 3), ett par inristade linjer samt 6 älvkvarnar.Skeppen är 19-51 cm l. Framför stäven på det största skeppet är enfotsuleliknande oval, avdelad med ett streck och tydligt sammanhängande med skeppet (den e.v fotsulan, nämnd ovan).Människofigurerna är 17-20 cm l.Fotsulorna är 22 respektive 25 cm l.Älvkvarnarna är 2.5 respektive 4 cm diam och 0.2-0.3 cm dj.Ristningen är delvis mycket otydlig.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m VSV om åkerkant mätt från en punkt på denna som ligger 11 mSSÖ om åkerns NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.687493
Longitud: 11.330223
Lämnings-ID: L1968:7613
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7613