Hällristning L1968:7609 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hälllristning, 14-13 m (NNV-SSÖ), bestående av 22 skepp, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 5 fotsulor, 3 vagnfigurer, 14 obestämbara figurer och 87 älvkvarnar.Skeppen är 28-82 cm l och har 2-17 bemanningsstreck. Fyra är enkellinjiga, elva är dubbellinjiga och ett är trelinjigt. Sex av skeppen är helt uthuggna. Alla utom de enkellinjiga har uppåtsvängda stävar och vanligen förlängd köllinje.Människofigurerna är 27-29 cm h, varav en helt uthuggen adorant och en uthuggen med upplyftade amar och händer med tre fingrar samten stor yxa i höger hand.Djurfigurerna är 18-33 cm l. Sannolikt en häst och en hund.Fotsulorna är 19-21 cm l och konturristade med i ett fall en tå. Fyra är parställda.Vagnfigurerna är 36-52 cm l och fyrhjuliga med tistelstång.De obestämbara figurerna är 9-25 cm l. Några kan utgöra ofullständiga skepp.Älvkvarnarna är 1.5-7 cm diam och 0.2-1.5 cm dj. Spridda i grupperöver hällen.Ristningen belägen på svagt NÖ-sluttande vattenöversilad häll.Skiss i inventeringshandlingarnaK: Ej besökt vid revideringsinventeringen 1991.Då det finns osäkerhet huruvida tillägg från 1982 även innefattartidigare beskrivning redovisas även dessa. Dock har tillägget vidADB-registrering tolkats omfatta dessa då de har gemensam kartmarkering. RAÄ:nr 60, tidigare beskrivning:Hällristning, 5.4x2.7 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp, 1 streckoch 2älvkvarnar.Hällristning, 32x6 cm (NÖ-SV), bestående av 2 cirkelrunda uthuggningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 5 m SV om brant, ca 1.5 m h stup av berget, ned mot gammal åkermark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.686016
Longitud: 11.328256
Lämnings-ID: L1968:7609
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 60:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7609