Hällristning L1968:7556 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3x0.5 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp samt 1 människofigur. Skeppen är 22-33 cm l, samtliga medbemanningsstreck. Människofiguren är 25 cm l, delvisbortvittrad, stående i adorants tällning. I en parallelltliggande vattenränna 3 m NV om ovanstående är: 2)Älvkvarnsförekomst bestående av 3 älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.4-0.6 cm dj, spridda inom ett ca 4 m l parti. 7m 220gon om nr 1:3) 1 skepp 42 cm, enkellinjigt med 4 bemanningsstreck. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NÖ-sluttande berg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685914
Longitud: 11.330355
Lämnings-ID: L1968:7556
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 121:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7556