Hällristning L1968:7555 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 87 cm l (NÖ-SV), av dubbellinjetyp, ej avslutad i SV. Skeppet är beläget mitt på hällen. Ca 6 m NV om skeppet är några gropar, mycket vittrade. Dessa är sedan tidigare registrerade som skålgropar, men det är ytterst osäkert om det är lämningar eller om groparna är naturliga. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 8,5x3,5 m (SÖ-NV), bestående av 1 skepp och minst 8 älvkvarnar. Skeppet, 90 cm l, är dubbellinjigt, ofullständigt och ligger nederst på hällytan. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj och ligger spridda högst uppe på hällytan. Ristningarna är grunt huggna. Belägen på skrovlig och vattenöverfluten häll som sluttar 5-20 grader. Fler ristningar eller skålgropar kan finnas mot V och SÖ under torvlager i anslutning till ristningsytan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande granithäll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 95 m VSV om RAÄ-nr 1, stora Vitlyckeristningen. Ca 45 m VSV omelstolpe."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700939
Longitud: 11.334892
Lämnings-ID: L1968:7555
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 139:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7555