Hällristning L1968:7552 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1.4 m (N-S), bestående av 7 skepp, 4 prickhuggnalinjer, 1 böjd linje och 1 älvkvarn.Skeppen är 17-30 cm l. Fyra helt uthuggna skepp är placerade parallellt med och ovanför varandra och tre av dessa har ett fåtal bemanningsstreck. Ett skepp, beläget 1.2 m NNV om det övre av de parallella skeppen, är 28 cm l (VNV-ÖSÖ), grunt, prickhugget, enlinjigtoch saknar bemanningsstreck. Två skepp, belägna i hällens lägstadel i N, är 27-30 cm l, dubbel- respektive trelinjiga med sex respektive tolv bemanningsstreck. Det större av dessa skepp har djurhuvudförsedda stävar och roder(?), och det mindre har ramm(?).De prickhuggna linjerna, belägna mellan de två skeppen i N och deövriga, är 17-55 cm l.Den böjda linjen är 12 cm l.Älvkvarnen är 2 cm diam och 0.1 cm dj.Ristningen är belägen på ett N-sluttande jämnt bergsparti som är utsatt för vattenflöde. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m ÖNÖ om hällristning, RAÄ-nr 14."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.695044
Longitud: 11.339387
Lämnings-ID: L1968:7552
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 15:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7552