Hällristning L1968:7550 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.0x3.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 18 skepp, 10 människofigurer, 1 fotsula , 1 plogliknande figur, ett antal sammanbundna ringar samt ca 50 Älvkvarnar.Skeppen är 32-125 cm l. De är i allmänhet enlinjiga och har bemanningsstreck.Människofigurerna, är 20-50 cm l, av vilka två är större än de övriga. En av de större står i ett av de längsta skeppen.De sammankopplade ringarna är 8-13 cm diam och ligger framför människofigurerna i centrum av ristningen.Fotsulan som har klacklinje, är 22 cm l.Bild på ristningen i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan häll. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Landsväg Tanum-Bullaren, vägskäl Ulvesked, 20 m mot Bullaren, 12m S om vägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.721506
Longitud: 11.372131
Lämnings-ID: L1968:7550
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 151:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7550