Hällristning L1968:7546 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,08x0,35 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 korsformad figur. Skeppen är 29-35 cm l, 1 av enkellinjetyp utan bemanning och 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, båda med inåtvända stävar. Den korsformade figuren är 7x7 cm st. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 0,44x0,15 m (N-S), bestående av 1 skepp. Det är 44 cm l, dubbellinjigt med bemanningsstreck. Grunt hugget."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på slät Ö-sluttande vattenöversilad och närmast ovittrad granithäll i skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.699843
Longitud: 11.336023
Lämnings-ID: L1968:7546
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 9:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7546