Hällristning L1968:7508 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12x2.5 m, bestående av 28 skepp, 1 fallisk mansfigur med lyfta armar, 1 schematiskt brudpar (?), 1 otydlig figur samt25 älvkvarnar.Skeppen är 20-95 cm l. Ett av dem bärs möjligen av den falliske mansfiguren, då den är inristad upp-och-ned vänd alldeles ovanför denne. Sex av skeppen har rätvinklade stävar. Ett skepp är enkellinjigt, 40 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.3-0.4 cm dj.Ristningen belägen på 15 graders ÖNÖ-sluttande häll i vattenöversilat område.Skiss över del av ristningen i inventeringshandlingarna.
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Igenväxande betesmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.690003
Longitud: 11.330627
Lämnings-ID: L1968:7508
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 83:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7508