Hällristning L1968:7506 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1 m (N-S), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 1 djurfigur, 1 fotsula, 7 obestämbara figurer och 12 älvkvarnar. Skeppen är 13-27 cm l, konturhuggna, enkellinjiga med bemanningsstreck. Den ena människofiguren är 19 och konturhuggen och den andra är 22 cm l och helt uthuggen. Den konturhuggna har heluthugget huvud med näsa, utsträckta armar och kropp som består av raka linjer som möts i slutet. Den heluthuggna figuren är sedd framifrån. Mage-, öron- hattliknande partier och ben i kobent form. Djurfiguren är 32 cm l och har två ben och svans. Fotsulan är 15 cm l och är helt uthuggen. De obestämbara figurerna består av: En linje som är 27,5 cm l. En möjlig människofigur utan huvud med två armar ut- och uppböjda, 17 cm l och 15 cm b. Nedre delen består av en skålgrop som är konturhuggen. Tre T-liknande figurer som är helt uthuggna, 16-19 cm l, 7-10 cm br. En figur består av en linje, rektangulärt uthugget centralt parti sedan åter en vertikal linje, som avslutas med oval form, 22 cm l och 9 cm br. En linjefigur avslutas i V-form, 21 cm l. Älvkvarnarna är 2-4 cm i diam och 0,3-0,4 cm dj. På mot VSV sluttande 6° slät häll belägen Belägen på 15 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.25 x 0.20 m, bestående av 1 människofigur och 1 älvkvarn. Människofiguren är 25 cm l, saknar huvud och är försedd med "horn"som utgår direkt från överkroppen. Mycket osäker p g a vittringsskador. Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.4 cm dj. Belägen på 15 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV sluttande berghäll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NV om ägogräns (NÖ-SV). 13 m ÖNÖ om gammal åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.686525
Longitud: 11.328438
Lämnings-ID: L1968:7506
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 122:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7506