Hällristning L1968:7505 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 3-4 skepp och 3 älvkvarnar. Det största skeppet är 105 cm l (NNÖ-SSV). Ett mindre enkellinjigt/helhugget är 20 cm l och det/de andra består av två parvisa böjda linjer, som antingen bildar två skepp eller, mest troligt, ett dubbellinjigt. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 1 cm dj. Ristningen är belägen på 20 graders ÖSÖ-sluttande berghäll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.4x1.2 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 3 älvkvarnar. Det största skeppet är 105 cm l (NNÖ-SSV). Det mindre är 20 cm l. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 1 cm dj. Ristningen är belägen på 20 graders ÖSÖ-sluttande berghäll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande berghöll."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693333
Longitud: 11.340199
Lämnings-ID: L1968:7505
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7505