Hällristning L1968:7504 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, bestående av 1 människofigur och 2 älvkvarnar.Människofiguren är 14 cm l, med korta, lyfta armar av vilka den ena är placerad 12 cm nedanför människofigurens ansikte.Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.3 cm dj.Ristningen belägen på 30 graders SSÖ-sluttande häll i vattenöversilat område.5.5 m VNV om nr 1 ärHällristning, bestående av 2 skeppgrunt huggna, av vilka det längsta är 19 cm l (VNV-ÖSÖ).5.45 m NV om nr 1 ärHällristning, bestående av 1 solhjul, ca 0.25 m diam. Starkt vittrat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 mNNÖ om landsväg och 6 m V om den V av två tallar."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68958
Longitud: 11.322726
Lämnings-ID: L1968:7504
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7504