Hällristning L1968:7503 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 1 fragmentarisk figur och 6 älvkvarnar. Skeppsfigurerna, som är 38-127 cm l, är otydliga och vittrade. Av skeppen är 1 helt uthugget med uppsvängda stävar med djurhuvuden, 1 är dubbellinjigt med enkla uppsvängda stävar, 1 är dubbellinjigt med en enkel uppsvängda stäv i aktern och med dubbla i fören samt med ca 19 bemanningsstreck, 1 är dubbellinjigt med en enkel uppsvängda stäv i aktern och med dubbla i fören samt med 2 "extra" spant och 1 är dubbellinjigt med dubbla uppsvängda stävar varav de övre har djuruvuden. Det sistnämnda skeppet, som är det längsta har 8 spant och vittrade bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 2-4 cm i diam och 0,1-0,3 cm dj. Ristningen belägen på svagt Ö-sluttande häll strax ovanför och V om plant hällparti. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.3x1.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp och en påbörjad, djupt huggen skeppsstäv, 0.38 m l. Skeppen, 108 respektive 126 cm l, är otydliga och vittrade. Ristningen belägen på svagt Ö-sluttande häll strax ovanför och V om plant hällparti. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om gärdesgård (Ö-V). Denna löper parallellt med och 3 m S om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.695804
Longitud: 11.335913
Lämnings-ID: L1968:7503
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 85:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7503