Hällristning L1968:7502 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.80 x 0.8 m, bestående av 1 skepp och 8 älvkvarnar.Skeppet är 48 cm l.Älvkvarnarna är 3-4.5 cm diam och 0.3-0.8 cm dj. En av dem är möjligen en vittringsgrop.4 m NÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.90 x 0.90 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 streck samt 3 älvkvarnar. Skeppet är 35 cm l och bemannnat med fem streck.Människofigurerna är ca 22 cm h och står i adorantställning.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.2 cm dj. Strecket är 7 cm l. Deär spridda ovanför skeppet.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-stupande kullrigt berg. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"34 m NÖ om RAÄ-nr."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.70763
Longitud: 11.326608
Lämnings-ID: L1968:7502
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 102:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7502