Hällristning L1968:7499 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,5x3,5 m (Ö-V), bestående av 43 figurer. Dessa utgöres av 18 skepp, 21 människofigurer, 2 fotsulor och 2 obestämbara figurer. Skeppen är 16-50 cm l. 4 skepp är dubbellinjiga, varav 2 med spantstreck och bemanningsstreck. Ett av dessa har triangulära bemanningsstreck och ett annat har djurhuvudstävar. 2 skepp är utan bandstreck, varav det ena med bemanning. 12 av skeppen är helt uthuggna, varav 11 har bemanningsstreck. 4 av dem har en djurhuvudformad stäv, varav det ena har dubbla djurhuvudstävar. Människofigurerna är 12-44 cm l. 13 stycken med triangulära överkroppar ingår i en procession, varav 1 har en arm. En av människofigurerna har markerade vader och spetsigt huvud (hjälm?). Resten av människofigurerna saknar armar. Fotsulorna är 19-20 cm l och 7-8 cm b. Dessa är helt uthuggna. De obestämbara figurerna är 8-15 cm l och 2-9 cm b. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.5x1.5 m, bestående av 12 skepp och 2 människofigurer. Det största skeppet, beläget på ristningens övre del, är 50 cm l. Ristningen är delvis starkt vittrad varför en del av figurerna framträder otydligt, däribland flera av skeppen. Belägen på vattenöversilat område på svagt S-SSV-sluttande berg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-SSV-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSVom SV hörnet av ekonomibyggnad och 8 m V om telefonstolpe."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688191
Longitud: 11.340852
Lämnings-ID: L1968:7499
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7499