Hällristning L1968:7498 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,9x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 2 människofigurer, 11 djurfigurer, 1 cirkelfigur, 7 obestämbara figurer och 21 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 11-90 cm l, varav 7 är helt uthuggna och 6 är enkellinjiga. De helt uthuggna har alla bemanningsstreck varav ett är lurformigt. Två har djurhuvudformiga stävar (häst) och ett skepp har en människofigur. Av de enkellinjiga har 4 bemanningsstreck, varav 2 har S-formiga stävar och ett har spiralstäv. Ett skepp har två stora dubbelspiraler innanför köllinjen. Människofigurerna är 10-42 cm l, varav en sitter i den lilla båten med spiralstäv. Den längsta människofiguren är belägen V om skeppen och det finns en överhuggen båt under denna. Djurfigurerna är 12-44 cm l och fyrbenta. 2 är oxar, varav en är helt uthuggen med cirkelformiga horn. 6 är hästar, varav en är helt uthuggen. Cirkelfiguren är 11.5 cm i diam och med två utgående 7-8 cm l streck. Av de obestämbara figurerna är en spiralformad, 22-19 cm st. De övriga är 4.4-20 cm l. Samtliga är konturristade. Älvkvarnarna är 1,5-7 cm i diam och 0.2-1.0 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.8x1.9 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 11 skepp, 4 tydliga fyrfotadjur, 2 människoliknande figurer, varav 1 fallisk, 4 obestämbara figurer samt 7 älvkvarnar. Skeppen är 0.29-0.87 m l. Sex är försedda med mellan sex och sexton bemanningsstreck. De tre största är helt uthuggna. Samtliga har uppsvängda stävar och fem har förlängd köllinje. Ett skepp har två dubbelspiralet på stativ. Ett skepp, 35 cml är enkellinjigt med sju bemanningsstreck. Av fyrfotadjuren är ett beläget på ristningsytans övre V del. De övriga tre, 15-43 cm l, bildar en grupp på ristningsytans nedre, Ö del. Människofigurerna är 18 respektive 42 cm l och belägna på ristningsytans S del. Den längsta är fallisk medan den kortare har armarna i adorantställning samt det högra benet förlängt i en ormliknande slinga. Älvkvarnarna är 2-4.5 cm diam och ca 0.5 cm djupa. Ristningen belägen på 20 graders ÖNÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark (hygge)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7-8 m VNV om RAÄ-nr 61:1. 16 m Ö om gammal brukningsväg (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68571
Longitud: 11.340226
Lämnings-ID: L1968:7498
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7498