Hällristning L1968:7497 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x1m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 5 människofigurer, 1 liten oval ring och 3 älvkvarnar. Det största skeppet är 255 cm l, en "tredäckare" med 30 synliga bemanningsstreck. Starkt vittrat, mest i de båda stävpartierna. De andra skeppen är 40, 42 respektive 45 cm l och belägna i ristningsytans N del. Människofigurerna står på rad och består av en lång fallisk figur, 67 cm l, med korta ben, lång och smal kropp med hängande korta armar, 2 kortare figurer, 32-38 cm l, i adorantställning och som tycks tillbedja den långe figuren samt 2 fragment bestående av huvuden och överkroppar, 30 cm l. Ristningen är belägen på vattenöversilad 25 graders Ö-sluttning avslät berghäll. 2,5 m NV om det stora skeppet är ett på berget liggande stenblock, 1,5x1,25 m (Ö-V) och 0,9 m h, vars NV del vilar på en underliggande sten, 0,2 m st. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 5x1m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp. Det största skeppet är 225 cm l, en "tredäckare" med 30 synliga bemanningsstreck. Starkt vittrat, mest i de båda stävpartierna. De andra skeppen är 42 respektive 45 cm l och belägna i ristningsytans N del .Ristningen är belägen på vattenöversilad 25 graders Ö-sluttning avslät berghäll. 2.5 m NV om det stora skeppet är ett på berget liggande stenblock,1.5x1.25 m (Ö-V) och 0.9 m h, vars NV del vilar på en underliggande sten, 0.2 m st."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m NNV om RAÄ-nr 21:1 och 18 m V om RAÄ-nr 18:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693859
Longitud: 11.340046
Lämnings-ID: L1968:7497
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7497