Hällristning L1968:7457 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 14x7 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 8 ryttare, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 fotsuleliknande figur samt 2 älvkvarnar. Skeppen är 20 cm l och dubbellinjiga varav ett har bemanningsstreck och ett saknar för. Av ryttarfigurerna, 27-36 cm l, bär 5 spjut och rektangulära sköldar och 3 är synbarligen obeväpnade. Av människofigurerna, 20-27 cm h, bär en spjut och sköld och en står i adorantställning utan beväpning och med en ormliknande figur vid det vänstra benet. Djurfigurerna är 15-21 cm l och är ej färdighuggna hastar (utan bakben). Den fotsuleliknande figuren, 17x7 cm, är figurhuggen och har häl. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.8x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 sköldbärande ryttare med spjut och rektangulära sköldar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kalt berg. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689223
Longitud: 11.327053
Lämnings-ID: L1968:7457
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 72:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7457