Hällristning L1968:7452 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x0,9 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 4 skepp, 2 fragment och 13 älvkvarnar. Skeppen är 40-55 cm l. Det stora skeppet är dubbellinjigt och harspant. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. På hällen finns nutidshuggningar, t. ex ett hus längst ned. Belägna på 15-20 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SV om NV hörnet av ekonomibyggnad. 14 m NNV om SV hörnet av nybyggd ekonomibyggnad. Ca 3 m från tillbommad byggnads V långsida."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.70498
Longitud: 11.24433
Lämnings-ID: L1968:7452
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 138:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7452