Hällristning L1968:7445 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7445 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7445 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.6 x 0.8 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 skepp och2 älvkvarnar.Skeppen är 47cm - 76 cm l. Samtliga med bemanningsstreck. Skeppeti mitten verkar bestå av två sammanhuggna mindre skepp.Älvkvarnarna är 2.5-3.5 cm diam och 0.1-0.2 cm dj.Av dessa ligger en över och en under skeppen.Belägna på 20 grader sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande häll. Igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m S hörn av gärdesgårdsstaket. 30 m V landsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.724594
Longitud: 11.384258
Lämnings-ID: L1968:7445
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 149:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fbe27f21-a9ca-4c05-b707-0d3fcd22b030