Hällristning L1968:7444 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x1 m (N-S), bstående 5 skepp, och 2 älvkvarnar. Skeppen är 29-55 cm l och enkellinjiga med uppsvängda stävar. Tvåa v dem har 5-7 bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0,5 cm dj samt otydliga och osäkra. 5 m Ö om stengärdesgård samt 5 m VNV om åkerkant, i böljande Ö sluttande häll 1 m Ö om torvkant."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av mycket svagt NNÖ lutande, närmast horisontellt, slätt bergsparti,."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m Ö om Raä nr 104:2."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685504
Longitud: 11.340563
Lämnings-ID: L1968:7444
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 104:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7444