Hällristning L1968:7403 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.4x1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, några otydliga streck och 11 älvkvarnar,Av skeppen är det största 130 cm l (NÖ-SV). Det mindre skeppet, 29cm l, vänder kölen uppåt. Det har två bemanningsstreck, som bådaavslutas i en ring överst.Älvkvarnarna är 3-5.5 cm diam och 0.3-0.6 cm dj.Ristningen belägen på 25 graders SÖ-sluttande vattenöversilad hällSkiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.696598
Longitud: 11.335064
Lämnings-ID: L1968:7403
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 88:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7403