Hällristning L1968:7401 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 älvkvarn. Det största skeppet är trelinjigt, 82 cm l (NNÖ-SSV), svagt inhugget med 17 starkt vittrade bemanningsstreck. Förens och akterns högre partier är mycket otydliga. Det mindre skeppet, 22 cm l, är enkelt och ser ut som en halv kvadrat och har en älvkvarn strax utanför det högra hörnet. Beläget på 25 graders Ö-sluttande starkkt vittrat berg. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.9x0.4 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp. Det är 82 cm l (NNÖ-SSV), svagt inhugget med 17 starkt vittrade bemanningsstreck. Förens och akterns högre partier är mycket otydliga. Beläget på 25 graders Ö-sluttande tämligen slätt berg. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m SV om RAÄ-nr 18:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693673
Longitud: 11.340309
Lämnings-ID: L1968:7401
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7401