Hällristning L1968:7397 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.0x2.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 1 människofigur och 5 Älvkvarnar.Skeppen är 40-48 cm. Två av dem med bemanningsstreck varav ett helt uthuggetMansfiguren, 25 cm l, är belägen högst upp på ristningsytan.Älvkvarnarna är 2.0-4.5 cm diam och 0.2-0.5 cm dj.. Tämligen grunthuggna figurer belägna på 20 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande, skrovlig häll i bergig skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"53 m NNV från hörn av åker. Gården Mon är synlig i SÖ på andra sidan åkern."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.707572
Longitud: 11.378972
Lämnings-ID: L1968:7397
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 163:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7397