Hällristning L1968:7354 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,43x0,34 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 linje. Skeppet är 43 cm l, dubbellinjetyp, fragmentariskt. Linjen är 10 cm l. Aktiv vittring. Tidigare beskrivning justerad efter ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-66-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, 50x12 cm (N-S), bestående av 1 skepp. Detta är dubbellinjigt och svagt hugget."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt NÖ-sluttande, mycket vittrad granithäll. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"60 m NÖ om RAÄ-nr 7:1. 70 m ÖNÖ om RAÄ-nr 9:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700169
Longitud: 11.337038
Lämnings-ID: L1968:7354
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 127:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7354