Hällristning L1968:7351 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 16 x 6 m (NÖ-SV), bestående av minst 12 skepp, 2 människofigurer, 1 fotsula samt minst 20 Älvkvarnar.Skeppen är 53 -100 cm l. Sex av dem har bemanningsstreck. Ett är 53 cm l och helt uthugget.Människofigurerna är 18 respektive 27 cm l., Fotsulan är belägen 1.65 m Ö om det nedre skeppet.Älvkvarnarna är 3.5-5 cm diam och 0.5-1.2 cm dj.Tio av dem bildar i NV två parallella rader och 5 stycken i SV hörnet bildar en klunga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖSÖ-lutande, slät häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Fröstorp-Dalens V kant, mitt i gammal byväg till nu rivna torpetLångemyr. N om gärdesgård, 40 m från av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.708224
Longitud: 11.380572
Lämnings-ID: L1968:7351
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 162:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7351