Hällristning L1968:7350 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,35x3,9 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 5 skepp, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 1hjulkors, 1 lösben, 4 obestämbara figurer samt 92 älvkvarnar. Skeppen, 16-76 cm l, varav det största är beläget i den övre delen av ristningsytan och är dubbellinjigt med uppsvängda stävar, förlängd köllinje, sju spant, fyra bemanningsstreck varav en krönt av älvkvarn. Nedan det största skeppet är ett helt uthugget skeppmed bemanningsstreck och med dubbla stävar varav de övre är uppåtsvängda. Den största människofiguren har kraftiga vader och är 36 cm h. Figuren är placerad ovanför skeppet och har lyft höger arm med yxa. Den är helt uthuggen. Djurfigurerna är 26-50 cm l och är s.k ormslingor belägna inom ett vattenöversilat område. Hjulkorset är 46 cm diam och har helt uthugget "nav" i mitten. Ristningen belägen på nedre delen av 10 graders SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4x2.3 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 1hjulkors, 6 obestämbara figurer, samt 25 älvkvarnar. Skeppet, 75 cm l, i övre delen av ristningsytan är dubbellinjigt med uppsvängda stävar, förlängd köllinje, sju spant, fyra bemanningsstreck varav en krönt av älvkvarn. Människofiguren är 36 cm h, placerad ovanför skeppet och har lyft högerarm med yxa och kraftiga vader. Den är helt uthuggen. Djurfiguren är 50 cm l, en s.k ormslinga. Vattenöversilad. Hjulkorset är 46 cm diam och har helt uthugget "nav" i mitten. Ristningen belägen på nedre delen av 10 graders SÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Gammal brukningsväg som ligger över ristningen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685113
Longitud: 11.340101
Lämnings-ID: L1968:7350
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7350