Hällristning L1968:7349 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x8 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, några otydliga linjer samt 5 älvkvarnar.De båda skeppen, av vilka det större är osäkert, är 27 respektive35 cm l. Det osäkra skeppet ligger på ristningsytans mittpunkt, idess S del. Det mindre skeppet finns längst bort på hällens Ö del.Möjligen finns fler ristningar högre upp och VNV om ristningsytan,där ett övertorvat, frodigt bevuxet, vattenöversilat område finns.Människofiguren, belägen på hällens V del, är 25 cm h.Älvkvarnarna, av vilka 3 ligger i anslutning till skeppet på ristningsytans Ö del är ca 3-5 cm diam samt 0.2-0.5 cm dj.Ristningen belägen på 10 graders svagt ÖSÖ-sluttande vattenöversilat berg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.690888
Longitud: 11.334377
Lämnings-ID: L1968:7349
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7349