Hällristning L1968:7348 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.5x2.5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 1 benpar, 2 trianglar, 1 otydbar figur och minst 27 älvkvarnar.Skeppen är 44-85 cm l. Det mindre är dubbeldäckat utan bemanningsstreck. Det större är enlkelt med tre bemanningsstreck.Benparet, beläget strax ovanför triangelspetsarna, är 12 cm l.Trianglarna är 8 cm h.Den otydbara figuren är belägen över det större skeppet. Den är otydbar p.g.a. vittring.Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och 0.1-0.4 cm dj, varav tre är osedvanligt stora, över 8 cm diam.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan berghäll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om stenmur/ägogräns (ÖNÖ-VSV) och 8 m SSV om SV hörnet avmagasin."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.690814
Longitud: 11.337769
Lämnings-ID: L1968:7348
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7348