Hällristning L1968:7344 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.6x1.6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 7 människofigurer, 11 parallellt placerade streck och 1 älvkvarn.Skeppet är 130 cm l (NÖ-SVfigurer är tydligt och kraftigt inhuggna.Av människofigurerna står tre i ett skepp. Dessa är tydliga och kraftigt inhuggna. Övriga står i adorantställning, varav tre är iförda mantlar. Två av dessa står i en enkelt tecknad båt.I NÖ delen är en rad av 11 parallella streck, ca 4-5 cm l.Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.7 cm dj.Endast det stora skeppet med de tre stående människofigurerna är tydligt. De övriga är så grunt inristade att de endast kan ses vidspeciell belysning.Skiss i inventeringshandlingarna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande klipphylla i brant bergssluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 4 m NV om väg N om Vitlycke gård - Finntorp."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705773
Longitud: 11.325493
Lämnings-ID: L1968:7344
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 94:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7344