Hällristning L1968:7305 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x0,9 m (Ö-V), bestående av 6 människofigurer, 2 båglinjer samt 8 älvkvarnar. För detaljerad beskrivning av figurerna, se äldre beskrivning nedan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2x0.8 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 5 människofigurer, några streck samt 2 älvkvarnar. Skeppet är 20 cm l. Människofigurerna är 35-40 cm h och har upplyftade armar. Figurerna längst i V håller spjut över sina huvuden och synes vara inbegripna i strid med varandra. På den andra figuren från höger är huvudet starkt skadat genom avflagning. Ristningen belägen på 20 graders S-sluttande berghäll. Skiss och foton i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.692883
Longitud: 11.338141
Lämnings-ID: L1968:7305
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 29:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7305