Hällristning L1968:7302 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x1 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 3 djurfigurer, 1 cirkelkors, 2 fotsulor och 20 älvkvarnar. Skeppet, 48 cm l, är dubbellinjigt utan bemanningsstreck med uppsvängda stävar med djurhuvuden. Människofiguren, 27 cm h, står i adorantställning. Djurfigurerna består av ett par gåsliknande fåglar, 11-12 cm l, vända mot varandra och ett fyrfota djur, 25 cm l. Fotsulorna, 28 cm l, är parvisa, helt uthuggna och nedåtriktade. Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.8x0.8 m, bestående av 1 skepp och 9 älvkvarnar. Skeppet är 48 cm l (N-S). I anslutning till nr 1 utfördes 1996 en antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbeten. Fynd: 1 övrigt slagen flinta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning i nedre delen av berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m S om RAÄ-nr 18:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693696
Longitud: 11.340666
Lämnings-ID: L1968:7302
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7302