Hällristning L1968:7301 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp (17-60 cm l), 1 cirkelkors (14 cm i diam) och 9 älvkvarnar (2-5 cm i diam). I det större skeppet, vars för är riktad mot ÖSÖ, är två bemanningsstreck med älvkvarnsliknande huvuden, 3 cm diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.6x0.2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp. Det är 60 cm l. I skeppet, vars för är riktad mot ÖSÖ, är två bemanningsstreck med älvkvarnsliknande huvuden, 3 cm diam. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande berghäll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNV om stenmur/ägogräns (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691269
Longitud: 11.339239
Lämnings-ID: L1968:7301
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7301