Hällristning L1968:7298 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.8x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 5 människofigurer, 1 ryttare med stor hand (fyrfingrad), 11 fyrfotadjur, 1 fågel, 2 ormliknande figurer, några streck och linjer samt 1 älvkvarn.Skeppen är 31-53 cm l.Ryttaren är 40 cm l, saknar ben och lyfter båda armarna.Människofigurerna är 11-17 cm l, av vilka sju har tydlig fallos.Fyrfotadjuren är 22-50 cm l.Fågeln är 10 cm l.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2.75 m Ö om skogsväg (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691878
Longitud: 11.322596
Lämnings-ID: L1968:7298
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7298