Hällristning L1968:7257 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.2x2.5 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, några streckliknande otydliga obestämbara figurer och 5 älvkvarnar.Skeppet, 54 cm l, som är beläget nederst på ristningens NÖ del, ärtydligast. De otydliga strecken av vilka några är böjda kan möjligtvis föreställa ett par människofigurer, en tvåbent fågel och ettfyrfotadjur.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.2-0.3 cm dj, starkt vittrade.Ristningen belägen på 10 graders svagt ÖNÖ-sluttande häll i vattenöversilat område.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14.8 m NÖ om RAÄ-nr 52."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688833
Longitud: 11.328205
Lämnings-ID: L1968:7257
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7257