Hällristning L1968:7254 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 5 människofigurer, 2 små fyrfotadjur, 1 närmast rektangulär och rutindelad ramfigur, 1 övrig kringelformad figur samt 17 älvkvarnar. Skeppen, 22-41 cm l, är enkellinjiga och 5 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-27 cm l. En av dem saknar ben. Fyrfotadjuren är 14-17 cm l. Den närmast rektangulära och rutindelade figuren är 12x10 cm. Den kringelliknande figuren är 12 cm l. Av älvkvarnarna är en närmast oval och 8x5,5 cm samt 1 cm dj. De övriga är 2,5-5,5 cm diam och 1 cm dj. Ristningen är belägen på 15 graders Ö-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.5x1m (Ö-V), bestående av 4 skepp, 3 människofigurer, 2 små fyrfotadjur, 1 närmast rektangulär och rutindelad figur, 1 kringelformad figur samt 8 älvkvarnar. Skeppen, 22-41 cm l, är enkellinjiga och har bemanningsstreck. Människofigurerna är 14-18 cm l. En av dem saknar ben .Fyrfotadjuren är 14-17 cm l. Den närmast rektangulära figuren, rutindelade figuren är 10 x 12 cm. Den kringelliknande figuren är 12 cm l. Av älvkvarnarna är en närmast oval och 8 x 5.5 cm samt 1 cm dj. De övriga är 2.5-5.5 cm diam och 1 cm dj. Ristningen belägen på 15 graders Ö-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m NNV om RAÄ-nr 62:1 samt 9 m ÖSÖ om brukningsväg (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685851
Longitud: 11.340273
Lämnings-ID: L1968:7254
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7254