Hällristning L1968:7251 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x4 m, bestående av 1 skepp, 1 otydbar figur och 8 älvkvarnar. Skeppet är 38 cm l, enkellinjigt och bemannat. Den otydbara figuren består av en linje, 35 cm l, där ena änden går uppåt och den andra nedåt (ard?). Belägen på 10 grader sluttande häll. Hällen är skrovlig och fler ristningar kan skönjas på den blottade hällen, men ingen säker figur. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,8x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp. Detta är 38 cm l, enkellinjigt och bemannat. Belägen på 10 grader sluttande häll. Hällen är skrovlig och fler ristningar kan skönjas på den blottade hällen (4x4m), men ingen säker figur."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande, skrovlig häll. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SÖ om markväg. 11 m SSV om grindhål vid vägen. 8 m V om RAÄ-nr 125:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691023
Longitud: 11.339608
Lämnings-ID: L1968:7251
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 135:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7251