Hällristning L1968:7201 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 2x2,4 m (Ö-V), bestående av 4 människofigurer och 35 skålgropar. Människofigurerna är 9,5-12 cm, samtliga i adorantställning. Två har gemensamt huvud, bildande en 19x13 cm st figur. En (13x9,5 cm) har en längre fyrkantig kropp som avslutas med en vågrät linje. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,2-1,0 cm dj. 6 bildar en rad på ristningsytans SV del. 2 är försedda med en linje och en ristad del, som kan föreställa huvud och axlar. 4 är förbundna med linjer och formar en fyrkant. Högst upp finns en modern ristning. (RAÄ dnr 3.4.2-1893-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,5x2 m (Ö-V), bestående av 3 människofigurer, 1 obestämbar figur och 31 älvkvarnar. Människofigurerna är ca 13 cm l. Två av dem har gemensamt huvud. Den obestämbara figuren ser ut som en hantel och är 17 cm l och 10 cm br. Älvkvarnarna, 3-5 cm diam och ca 1 cm dj, varav 6 bildar en 0,4 m l rad (NV-SÖ) på ristningsytans NV del. Högst upp är en modern ristning. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5x2.0 m (Ö-V), bestående av 3 människofigurer och 31 älvkvarnar. Människofigurerna är ca 13 cm l. Två av dem har gemensamt huvud. Älvkvarnarna, 3-5 cm diam och ca 1.0 cm dj, varav 6 bildar en 0.4 m l rad (SÖ-NV) på ristningsytans NV del. Högst upp är en modern ristning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NÖ sluttande, plan häll. Ung skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m VSV om brukningsväg invid och parallellt med kant av åker mätt från en punkt som ligger 11 m VNV om vägens böjning mot SSÖ."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.710268
Longitud: 11.322359
Lämnings-ID: L1968:7201
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 166:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7201