Hällristning L1968:7198 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,1x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 1 streck, 2 ovala ringar samt 6 älvkvarnar. Skeppen är 24-41 cm l. Strecket, beläget på ristningsytans lägre del, är 20 cm l. De ovala figurerna är 44x19 cm respektive 30x13 cm. Älvkvarnarna är 2,4-4 cm i diam och 0,4 cm dj. Ristningen belägen på 15 graders ÖNÖ-sluttande berghäll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 5.6x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 1 streck, 2 egenartade svårtydda figurer samt 1 älvkvarn. Skeppen är 24-41 cm l. Strecket, beläget på ristningsytans lägre del, är 20 cm l. De svårtydda figurerna är 35-42 cm l. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.4 cm dj. Ristningen belägen på 15 graders ÖNÖ-sluttande berghäll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688012
Longitud: 11.338964
Lämnings-ID: L1968:7198
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7198