Hällristning L1968:7195 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 8 skepp, 1 obestämbar människoliknande figur samt 14 älvkvarnar. Skeppet längst mot N är 72 cm l och har en tältliknande överbyggnad på däck strax bakom fören. Inom detta är två tydliga bemanningsstreck. Fyra skepp har längriktningen i sluttningsriktningen. Det näst största skeppet, 60 cm l, är antagligen ej färdiguthugget i mittpartiet eller så är den delen bortvittrad. Älvkvarnarna är 3-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Ristningen belägen på 20 graders SÖ-sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m VSV om åkerkant mätt från en punkt på denna, som ligger 17 m NNV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.687871
Longitud: 11.330417
Lämnings-ID: L1968:7195
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 82:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7195