Hällristning L1968:7194 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.20 x 1.4 (0.80) m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp,1 hjulkors, 5 älvkvarnar samt 1 hammarliknande figur.Skeppen är 32 respektive 51 cm l.Solhjulet är 0.30 cm diam.Hammaren är 14 x 11 cm.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.2-0.3 cm dj. En av dem är osäker. Den är belägen längst ned på hällens NÖ del.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande häll, strax ovanför brant stup ned mot gammal skogbevuxen åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 17 m S om RAÄ-nr 97 samt 4.5 m ÖSÖ om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.706098
Longitud: 11.319707
Lämnings-ID: L1968:7194
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 98:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7194