Hällristning L1968:7159 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.15x1.15 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp och1 svängd linje, 3 böjda linjer och 23 älvkvarnar.Skeppen är 20 respektive 43 cm l.Den svängda linjen är 13x15 cm st och de 3 böjda linjerna är 11-13cm l.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam, 0.2-0.5 cm dj.Ristningen belägen på Ö-sluttande häll.9 m V om och högre upp på bergssluttningen och i samma vattenrännaär2) Hällristning, 13.4x1.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 1 skeppsliknande figur, 1 benpar och 37 älvkvarnar.Skeppen är 19-39 cm l, varav de två mindre helt uthuggna med uppåtsvängda stävar och förlängd köllinje och det ena med 4 bemanningsstreck. De två större är dubbellinjiga med uppåtsvängda stävar ochtvå respektiva 5 spant, samt åtta respektive nio bemnanningsstreck.Den skeppsliknande figuren är 19 cm l.Benparet är 20 cm h och helt uthuggna.Älvkvarnarna är 1.2-4 cm diam och 0.1-0.5 cm dj.Tio av älvkvarnarna bildar en något böjd rad som ligger under skeppsfiguren (NV-SÖ).Skiss över nr 1 i inventeringshandlingarna.
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om åkerkant mätt från en punkt ca 51 m N om ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.687242
Longitud: 11.330253
Lämnings-ID: L1968:7159
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7159