Hällristning L1968:7153 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.20 x 1.20 m, starkt vittrad, bestående av 6 mer eller mindre tydliga skepp, 1 närmast bäckenformad fördjupning samt2 tydliga älvkvarnar.Av skeppen är det tydligaste och största skeppet, 104 cm l, beläget näst överst på bergssida 1.35 m ovan markytan vid dess bas. De övriga skeppen är 30-90 cm l. Dessa är skadade genom vittring, särskilt i sin N del.Den bäckenformiga fördjupningen är 13 x 8 cm och 0.8 cm dj.Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-stupande, brant berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om NV hörnet av rektangulär brunn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.707311
Longitud: 11.326318
Lämnings-ID: L1968:7153
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 101:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7153