Hällristning L1968:7151 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer, 1 övrigt bestämbar figur, 6 avlånga figurer samt 13 älvkvarnar. Skeppen är 24-62 cm l, varav 2 är dubbellinjiga, två är helt uthuggna och bemannade och ett som saknar en stäv. Människofigurerna är alla 25 cm h och står i adorantställning, varav 2 är falliska. Den övrigt bestämbara figuren är 18 cm l och förstoringsglasliknande. De avlånga figurerna är 6-10 cm långa, varav 2 kan utgöra ett benpar och 1 ett lösben. Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam och 0,1-0,5 cm dj och ligger spridda över ytan. Ristningen är grunt huggen. Belägen på 5-15 grader sluttande häll. Skiss av "förstoringsglaset" i inventeringshandlingarna. Ett nästan 1 m st stenblock ligger i ristningens N del. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 130x110 cm (VSV-ÖNÖ), bestående av 4 skepp, 1 mansfigur, 1 övrigt bestämbar figur samt 7 älvkvarnar. Skeppen är 21-62 cm l, varav ett dubbellinjigt och två bemannade. Mansfiguren är 25 cm h står i adorantställning och fallisk samt har en älvkvarn mellan de uppsträckta händderna. Den övrigt bestämbara figuren är 18 cm l och förstoringsglasliknande. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.1-0.5 cm dj ligger spridda. Ristningen är grund. Belägen på 5-15 grader sluttande häll. Skiss av "förstoringsglaset" inventeringshandlingarna. Ett nästan 1 m st stenblock ligger i ristningens N del."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ sluttande, slät häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om RAÄ-nr 190:1. Ca 10 m SSÖ om ägogräns (ÖNÖ-VSV) riktat från en punkt som ligger 37 m ÖNÖ om korsande hägnad (ägogräns ?)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.706501
Longitud: 11.360459
Lämnings-ID: L1968:7151
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 133:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7151