Hällristning L1968:7148 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10,8x8 m (NÖ-SV), bestående av 106 skepp, 27 människor, 1 ben, 27 djur, 1 spjut, 2 par fyrekriga hjul, 4 cirklar, varav en med mittpunkt, 4 fotsulor, 1 vagn, 2 rundlar med utspringande figurer, 2 obestämbara figurer och 74 älvkvarnar. Skeppen förekommer både med och utan bemanningsstreck, har både enkla och dubbla konturer eller är helt uthuggna. Av människofigurerna bör särskilt observeras två kvinnor vid solskiva upptill, fyra män nedtill med ring som kroppsbål, en plöjare, yxbärare och en med stora händer. Av djuren är fem stora och djupt huggna oxar, två hjortar med krona samt en hind med kalvar. Fotsulorna är konturhuggna med tvärstreck. Vagnen har fyrekriga hjul, vagnskorg och lång tistelstång. En del överhuggningar förekommer."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande berg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.695216
Longitud: 11.339115
Lämnings-ID: L1968:7148
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7148