Hällristning L1968:7145 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x2 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 människofigur och 13 älvkvarnar. Skeppen är 16-53 cm l och svagt ristade. Människofiguren är 21 cm h och belägen i mellersta delen. Älvkvarnarna är 2-5 cm i diam och ,.5-1 cm dj. De mindre är otydliga och osäkra. Belägen på 15 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4x2 m (SSÖ-NNV), i slät svagt, böljande häll med tvär avslutning mot V, bestående av 2 skepp (?),1 människofigur, 1 fotsula och 11 älvkvarnar. Skeppen, 30-110 cm l; är svagt ristade och det större av dem är osäkert då det delvis är ristat i isränna. Människofiguren är 21 cm h och belägen i mellersta delen. Fotsulan är 21 cm l, med tvärslåar och konturhugen. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. De mindre är otydliga och osäkra. Belägen på 15 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV sluttande berghäll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSÖ om Raä nr 122:2."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.686468
Longitud: 11.328499
Lämnings-ID: L1968:7145
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 122:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7145