Hällristning L1968:7100 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x5 m (NV-SÖ), bestående av 13 skepp, ca 20 människofigurer, 3 djurfigurer och ca 30 älvkvarnar.Ristningen domineras av en människofigur, ca 55 cm h, vars kropp utgörs av en av tre koncentriska cirklar omgiven älvkvarn och som bär upp en spjutliknande stång, ca 117 cm l. Under högra armen hardenna figur en båt som bär en figur med rund kropp, två huvuden och tre ben. (brudpar?)Ristningsytan är delvis skadad genom avflagning.Ristningen belägen på 15-35 graders SÖ-sluttande häll.På samma häll samt 2.25 m VNV om skeppet längst ut i V, är en sentida ristning där namnet TAGE EMANUELSSON är inristat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6.5 m SÖ om SV hörnet av torpet Finntorps bostadshus. 0.5 m SÖ omväg (VSV-ÖNÖ)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705265
Longitud: 11.324091
Lämnings-ID: L1968:7100
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 89:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7100